Dimitrova, I., and J. Koppitz. “On Relative Ranks of Finite Transformation Semigroups With Restricted Range”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 73, no. 5, May 2021, pp. 617 -26, doi:10.37863/umzh.v73i5.288.