Berezansky, Y. M., M. L. Gorbachuk, V. S. Korolyuk, V. N. Koshlyakov, I. O. Lukovsky, V. L. Makarov, N. A. Perestyuk, A. M. Samoilenko, Y. I. Samoilenko, O. I. Stepanets, P. M. Tamrazov, Y. Y. Trohimchuk, V. V. Sharko, and O. M. Sharkovsky. “On the 90th Birthday of Yurii Alekseevich Mitropol’skii”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 59, no. 2, Feb. 2007, pp. 147–151, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3299.