BerezanskyY. M., GorbachukM. L., KorolyukV. S., LukovskyI. O., MarchenkoV. O., MitropolskiyY. A., NizhnikL. P., PasturL. A., SamoilenkoA. M., and SharkoV. V. “Evgen Yakovich Khruslov (on His 75 Th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 59, no. 4, Apr. 2007, pp. 549-50, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3328.