Buldygin, V. V., Y. V. Kozachenko, V. S. Korolyuk, Y. A. Mitropolskiy, N. A. Perestyuk, N. I. Portenko, A. M. Samoilenko, and A. V. Skorokhod. “Mykhailo Iosypovych Yadrenko (On His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 54, no. 4, Apr. 2002, pp. 435-8, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4081.