Kovalenko, I. N., V. S. Korolyuk, N. I. Portenko, A. M. Samoilenko, G. N. Sytaya, and M. I. Yadrenko. “Anatolii Vladimirovich Skorokhod (On His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 52, no. 9, Sept. 2000, pp. 1155-7, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4522.