Berezansky, Y. M., G. S. Kit, A. A. Kovalevskii, A. M. Kovalev, N. P. Korneichuk, V. S. Korolyuk, I. O. Lukovsky, Y. A. Mitropolskiy, O. Y. Savchenko, A. M. Samoilenko, P. V. Kharlamov, and E. Y. Khruslov. “Igor Volodymyrovych Skrypnik (On His 60th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 52, no. 11, Nov. 2000, pp. 1443-5, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4551.