Vestfrid, I. A. “Near-Isometries of the Unit Sphere”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 72, no. 4, Mar. 2020, pp. 575-80, doi:10.37863/umzh.v72i4.6049.