MamedkhanovJ. I., and JafarovS. Z. “On Local Properties of Singular Integral”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 75, no. 5, May 2023, pp. 614 -27, doi:10.37863/umzh.v75i5.6959.