Motorna, O. V., and V. I. Shevchuk. “On One Reverse Asymptotic Equality”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 74, no. 4, May 2022, pp. 572 -76, doi:10.37863/umzh.v74i4.7111.