Molano, L. A. M. “Inverse Problems, Sobolev–Chebyshev Polynomials and Asymptotics”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 75, no. 10, Oct. 2023, pp. 1411 -28, doi:10.3842/umzh.v75i10.7293.