Salimov, R., L. Vyhivska, and B. Klishchuk. “On Distortions of the Transfinite Diameter of Disk Image”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 75, no. 2, Mar. 2023, pp. 207 -14, doi:10.37863/umzh.v75i2.7329.