Blokh, A., and M. Misiurewicz. “Evolution of the Sharkovsky Theorem”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 76, no. 1, Feb. 2024, pp. 48 -61, doi:10.3842/umzh.v76i1.7641.