Mira, C. “Fractal Embedded Boxes of Bifurcations”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 76, no. 1, Feb. 2024, pp. 75 -91, doi:10.3842/umzh.v76i1.7661.