Timokha, O. M., V. P. Motornyi, I. O. Shevchuk, S. B. Vakarchuk, P. V. Zaderei, V. O. Kofanov, N. V. Parfinovych, A. S. Romanyuk, A. S. Serdyuk, and I. V. Sokolenko. “On the 100th Birthday of Major Pylypovych Timan (30.08.1923 – 19.09.2019)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 75, no. 8, Aug. 2023, pp. 1149 -52, doi:10.3842/umzh.v75i8.7677.