Makarov, V. “Essays on the Spectral Properties of the Polynomially Perturbed Hermite Operator ”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 76, no. 4, Apr. 2024, pp. 509 -14, doi:10.3842/umzh.v74i4.7811.