Abtahi , F., and S. Rahnama. “Essential Amenability of Fréchet Algebras”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 72, no. 7, July 2020, pp. 867-76, doi:10.37863/umzh.v72i7.830.