Hryshchenko, O. Yu., D. A. Klyushin, S. I. Lyashko, and I. V. Sergienko. “Ivan Ivanovych Lyashko (on His 90 Th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 64, no. 11 (November 25, 2012): 1568 - 1571. Accessed March 24, 2023. https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2681.