Korolyuk, V. S., I. O. Lukovsky, and A. M. Samoilenko. “Volodymyr Leonidovych Makarov (on His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 63, no. 8 (August 25, 2011): 1135-1136. Accessed March 24, 2023. https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2790.