Berezansky, Yu. M., G. S. Kit, A. A. Kovalevskii, A. M. Kovalev, N. P. Korneichuk, V. S. Korolyuk, I. O. Lukovsky, Yu. A. Mitropolskiy, O. Ya. Savchenko, A. M. Samoilenko, P. V. Kharlamov, and E. Ya. Khruslov. “Igor Volodymyrovych Skrypnik (On His 60th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 52, no. 11 (November 25, 2000): 1443-1445. Accessed May 25, 2024. https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4551.