Timokha, O. M., V. P. Motornyi, I. O. Shevchuk, S. B. Vakarchuk, P. V. Zaderei, V. O. Kofanov, N. V. Parfinovych, A. S. Romanyuk, A. S. Serdyuk, and I. V. Sokolenko. “On the 100th Birthday of Major Pylypovych Timan (30.08.1923 – 19.09.2019)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal 75, no. 8 (August 30, 2023): 1149 - 1152. Accessed September 21, 2023. https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/7677.