1.
Berezansky YM, BoichukŠžA, Gorbachuk ML, Drozd YA, Korolyuk VS, Lukovsky IO, Makarov VL, Nikitin AG, Perestyuk NA, Portenko NI, Samoilenko YS, Trohimchuk YY, Sharko VV, Sharkovsky OM. Anatolii Mykhailovych Samoilenko (on his 75th birthday). Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2013Jan.25 [cited 2024Jun.13];65(1):3 -6. Available from: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2400