1.
Buldygin VV, Kozachenko YV, Korolyuk VS, Mitropolskiy YA, Perestyuk NA, Portenko NI, Samoilenko AM, Skorokhod AV. Mykhailo Iosypovych Yadrenko (On His 70th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2002Apr.25 [cited 2024May28];54(4):435-8. Available from: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4081