1.
Kovalenko IN, Korolyuk VS, Portenko NI, Samoilenko AM, Sytaya GN, Yadrenko MI. Anatolii Vladimirovich Skorokhod (On His 70th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2000Sep.25 [cited 2024May30];52(9):1155-7. Available from: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4522