1.
Berezansky YM, Kit GS, Kovalevskii AA, Kovalev AM, Korneichuk NP, Korolyuk VS, Lukovsky IO, Mitropolskiy YA, Savchenko OY, Samoilenko AM, Kharlamov PV, Khruslov EY. Igor Volodymyrovych Skrypnik (On His 60th Birthday). Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2000Nov.25 [cited 2024May25];52(11):1443-5. Available from: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4551