1.
Lukovs’kyi IO, Makarov VL, Perestyuk MO, Boichuk OA, Parasyuk IO, Antoniouk OV, Tkachenko VI, Petryshyn RI, Prats’ovytyi MV, Stanzhyts’kyi OM, Ronto M. Academician Anatolii Mykhailovych Samoilenko (02.01.1938 – 04.12.2020). Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2021Jan.22 [cited 2023Oct.1];73(1):3-. Available from: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/6538