1.
Lukovsky IA, Makarov VL, Perestyuk MO, Timokha AM, Boichuk OA, Gutlyanskii VY, Kochubey AN, Motorny VP, Golub AP, Dzyubenko GA, Kovtunets VV, Nesterenko ON, Romanyuk AS, Serdyuk AS, Torbin GM. Ihor Oleksandrovych Shevchuk (on his 75th birthday). Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2022May19 [cited 2022Jun.30];74(4):439 -442. Available from: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/7139