1.
Lukovsky I, Makarov VL, Boichuk OA, Nikitin AH, Vasylyk VB, Mazko OH, Plaksa SA, Romanyuk AS. Oleksandr Mykolayovych Tymokha (to his 60th birthday). Ukr. Mat. Zhurn. [Internet]. 2022Oct.4 [cited 2022Nov.29];74(8):1146 -148. Available from: https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/7249