Mykola Ivanovych Shkil' (on his 80th birthday)

  • V. S. Korolyuk
  • I. O. Lukovsky
  • N. A. Perestyuk
  • M. V. Pratsiovytyi
  • A. M. Samoilenko
  • V. P. Yakovets
Published
25.12.2012
How to Cite
KorolyukV. S., LukovskyI. O., PerestyukN. A., PratsiovytyiM. V., SamoilenkoA. M., and YakovetsV. P. “Mykola Ivanovych Shkil’ (on His 80th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 64, no. 12, Dec. 2012, pp. 1720-2, http://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2693.
Section
Anniversaries