Mykola Oleksiiovych Perestyuk (on his 70th birthday)

 • О. A. Boichuk
 • M. L. Gorbachuk
 • M. F. Gorodnii
 • I. O. Lukovsky
 • V. L. Makarov
 • I. O. Parasyuk
 • A. M. Samoilenko
 • V. G. Samoilenko
 • V. Yu. Slyusarchuk
 • A. N. Stanzhitskii
 • E. Ya. Khruslov Физ.-техн. ин-т низких температур НАН Украины, Харьков
 • O. M. Sharkovsky
 • I. A. Shevchuk
Published
25.01.2016
How to Cite
BoichukО. A., M. L. Gorbachuk, M. F. Gorodnii, I. O. Lukovsky, V. L. Makarov, I. O. Parasyuk, A. M. Samoilenko, V. G. Samoilenko, V. Y. Slyusarchuk, A. N. Stanzhitskii, E. Y. Khruslov, O. M. Sharkovsky, and I. A. Shevchuk. “Mykola Oleksiiovych Perestyuk (on His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 68, no. 1, Jan. 2016, pp. 142-4, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/1828.
Section
Anniversaries