Yurii Stephanovych Samoilenko (on his 70th birthday)

 • Yu. M. Berezansky
 • О. A. Boichuk
 • M. L. Gorbachuk
 • Yu. A. Drozd Ин-т математики НАН Украины, Киев
 • V. S. Korolyuk
 • I. O. Lukovsky
 • V. L. Makarov
 • A. G. Nikitin
 • L. P. Nizhnik
 • A. M. Samoilenko
 • Yu. Yu Trohimchuk
 • V. V. Sharko Inst. Math. Nat. Acad. Sci. Ukraine, Kyiv
 • O. M. Sharkovsky
Published
25.10.2013
How to Cite
Berezansky, Y. M., BoichukО. A., M. L. Gorbachuk, Y. A. Drozd, V. S. Korolyuk, I. O. Lukovsky, V. L. Makarov, A. G. Nikitin, L. P. Nizhnik, A. M. Samoilenko, Y. Y. Trohimchuk, V. V. Sharko, and O. M. Sharkovsky. “Yurii Stephanovych Samoilenko (on His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 65, no. 10, Oct. 2013, pp. 1408-9, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2517.
Section
Anniversaries