Dmytro Ivanovych Martynyuk (on the 70th anniversary of his birthday)

  • M. F. Gorodnii
  • V. Ya. Danilov
  • V. V. Kirichenko
  • N. A. Perestyuk
  • A. M. Samoilenko
Published
25.04.2012
How to Cite
Gorodnii, M. F., V. Y. Danilov, V. V. Kirichenko, N. A. Perestyuk, and A. M. Samoilenko. “Dmytro Ivanovych Martynyuk (on the 70th Anniversary of His Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 64, no. 4, Apr. 2012, pp. 571-3, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2596.
Section
Anniversaries