Evgen Yakovich Khruslov (on his 75 th birthday)

  • Yu. M. Berezansky
  • M. L. Gorbachuk
  • V. S. Korolyuk
  • I. O. Lukovsky
  • V. O. Marchenko
  • Yu. A. Mitropolskiy
  • L. P. Nizhnik
  • L. A. Pastur
  • A. M. Samoilenko
  • V. V. Sharko Inst. Math. Nat. Acad. Sci. Ukraine, Kyiv
Published
25.04.2007
How to Cite
Berezansky, Y. M., M. L. Gorbachuk, V. S. Korolyuk, I. O. Lukovsky, V. O. Marchenko, Y. A. Mitropolskiy, L. P. Nizhnik, L. A. Pastur, A. M. Samoilenko, and V. V. Sharko. “Evgen Yakovich Khruslov (on His 75 Th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 59, no. 4, Apr. 2007, pp. 549-50, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3328.
Section
Anniversaries