Leonіd Andrіyovich Pastur (on his 70th birthday)

  • V. G. Baryakhtar
  • Yu. M. Berezansky
  • V. S. Korolyuk
  • V. O. Marchenko
  • Yu. A. Mitropolskiy
  • A. M. Samoilenko
  • E. Ya. Khruslov Физ.-техн. ин-т низких температур НАН Украины, Харьков
Published
25.12.2007
How to Cite
Baryakhtar, V. G., Y. M. Berezansky, V. S. Korolyuk, V. O. Marchenko, Y. A. Mitropolskiy, A. M. Samoilenko, and E. Y. Khruslov. “Leonіd Andrіyovich Pastur (on His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 59, no. 12, Dec. 2007, pp. 1699-00, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3423.
Section
Anniversaries