V. G. Georgii Mykolaiovych Polozhyi (on his 90th birthday)

  • A. A. Glushchenko
  • I. I. Lyashko
  • Yu. A. Mitropolskiy
  • I. O. Parasyuk
  • A. M. Samoilenko
  • V. G. Samoilenko
Published
25.04.2004
How to Cite
Glushchenko, A. A., I. I. Lyashko, Y. A. Mitropolskiy, I. O. Parasyuk, A. M. Samoilenko, and V. G. Samoilenko. “V. G. Georgii Mykolaiovych Polozhyi (on His 90th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 56, no. 4, Apr. 2004, pp. 560-1, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/3776.
Section
Anniversaries