Yurii Makarovich Berezanskii

  • M. L. Gorbachuk
  • Yu. A. Mitropolskiy
  • A. M. Samoilenko
  • I. V. Skrypnik
Published
25.05.2000
How to Cite
Gorbachuk, M. L., Y. A. Mitropolskiy, A. M. Samoilenko, and I. V. Skrypnik. “Yurii Makarovich Berezanskii”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 52, no. 5, May 2000, pp. 579-81, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4451.
Section
Anniversaries