Vitalii Pavlovych Motornyi (on his 80th birthday)

 • A. M. Samoilenko
 • V. F. Babenko
 • S. B. Vakarchuk
 • V. L. Velykin
 • O. V. Davydov
 • V. O. Kofanov
 • N. V. Parfinovych
 • A. M. Pas’ko
 • A. S. Romanyuk
 • V. S. Romanyuk
 • A. S. Serdyuk
 • R. M. Trigub
 • I. O. Shevchuk
 • O. О. Shumeiko

References

ххх
Published
15.07.2020
How to Cite
Samoilenko, A. M., V. F. Babenko, S. B. Vakarchuk, V. L. Velykin, O. V. Davydov, V. O. Kofanov, N. V. Parfinovych, A. M. Pas’ko, A. S. Romanyuk, V. S. Romanyuk, A. S. Serdyuk, R. M. Trigub, I. O. Shevchuk, and Shumeiko O. О. “Vitalii Pavlovych Motornyi (on His 80th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 72, no. 7, July 2020, pp. 1006-10, doi:10.37863/umzh.v72i7.6166.
Section
Anniversaries