Oleksandr Andriiovych Boichuk (on his 70th birthday)

 • A. M. Samoilenko
 • I. T. Kiguradze
 • І. О. Lukovs'kyi
 • V. L. Makarov
 • M. O. Perestyuk
 • O. A. Burylko
 • J. Diblik
 • V. P. Zhuravlev
 • M. Medved'
 • І. О. Parasyuk
 • О. О. Pokutnyi
 • V. I. Tkachenko
 • S. M. Chuiko
 • M. Fečan

References

Немає
Published
15.07.2020
How to Cite
Samoilenko, A. M., I. T. Kiguradze, Lukovs’kyiІ. О., V. L. Makarov, M. O. Perestyuk, O. A. Burylko, J. Diblik, V. P. Zhuravlev, M. Medved’, ParasyukІ. О., PokutnyiО. О., V. I. Tkachenko, S. M. Chuiko, and M. Fečan. “Oleksandr Andriiovych Boichuk (on His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 72, no. 7, July 2020, pp. 1011-2, doi:10.37863/umzh.v72i7.6189.
Section
Anniversaries