Chernikov 2-groups with the Kleinian top and totally reducible bottoms

  • Yu. A. Drozd Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
  • А. І. Plakosh Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv
Keywords: Chernikov groups, cohomologies, Kleinian 4-group

Abstract

UDC 512.54
We give a classification of Chernikov 2-groups with Kleinian top and totally reducible bottom.

Author Biography

А. І. Plakosh, Institute of Mathematics of the National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv

 

 

 

References

K. S. Braun, Kogomologiyi grup, Nauka, Moskva (1987).

P. M. Gudivok, F. G. Vashhuk, V. S. Drobotenko, $p$-Gruppy` Chernikova i czelochislenny`e $p$-adicheskie predstavleniya konechny`kh grupp, Ukr. mat. zhurn., 44, № 6, 742 – 753 (1992). DOI: https://doi.org/10.1007/BF01056946

P. M. Gudivok, I. V. Shapochka, O $p$-gruppakh Chernikova, Ukr. mat. zhurn., 51, № 3, 291 – 304 (1999). DOI: https://doi.org/10.1007/BF02592471

H.Cartan, S. Eilenberg, Гомологическая алгебра (Russian) [[Homological algebra]], Izdat. Inostr. Lit., Moscow (1960).

A. I. Plakosh, I. B. Shapochka, Pro kogomologiyi chetvernoyi grupi Klejna, Nauk. visn. Uzhgorod. un-tu, 30, № 1, 95 – 102 (2017).

S. N. Chernikov, Gruppy` s zadanny`mi svojstvami sistemy` podgrupp, Nauka, Moskva (1980).

Yu. Drozd, A. Plakosh, Cohomologies of finite Abelian groups, Algebra and Discrete Math., 24, № 1, 144 – 157 (2017).

Yu. Drozd, A. Plakosh, Cohomologies of the Kleinian 4-group, Arch. Math., 115, № 2, 139 – 145 (2020), https://doi.org/10.1007/s00013-020-01451-6 DOI: https://doi.org/10.1007/s00013-020-01451-6

Published
20.07.2021
How to Cite
Drozd, Y. A., and Plakosh А. І. “Chernikov 2-Groups With the Kleinian Top and Totally Reducible Bottoms”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 73, no. 7, July 2021, pp. 1005 -08, doi:10.37863/umzh.v73i7.6552.
Section
Short communications