Review of researches on mathematical problems of mechanics and control theory at Institute of Mathematics NAS of Ukraine

  • I. A. Lukovsky Inst. Math. Acad. Sci. Ukraine, Kiev
  • Alexei Mazko Inst. Math. Acad. Sci. Ukraine, Kiev
  • A. N. Timokha Inst. Math. Acad. Sci. Ukraine, Kiev
Keywords: mathematical problems of mechanics

Abstract

We present a review of researches on mathematical problems of mechanics and control theory conducted at Institute of Mathematics NAS of Ukraine from the beginning of its foundation.

References

A. M. Samoilenko, V. V. Strok, V. I. Sukretny, Storinky` z istoriyi Insty`tutu matematy`ky` NAN Ukrayiny`, Xronika - 2005, Kyiv: In-t matematy`ky` NAN Ukrayiny`, 236 s. (2005)

J. Carlson; A. Jaffe; A. Wiles, “The Millenium Prize Problems” , Providence (2006)

N. M. Krylov, N. N. Bogolyubov, Pry`lozheny`e metodov nely`nejnoj mexany`ky` k teory`y` stacy`onarnyx kolebany`j, Kyiv: VUAN (1934)

N. M. Krylov, N. N. Bogolyubov, Vvedeny`e v nely`nejnuyu mexany`ku: Pry`bly`zhennye y` asy`mptoty`chesky`e metody nely`nejnoj mexany`ky`, Ky`ev: Izd-vo AN USSR (1937)

A. M. Samoilenko, R. I. Petrishyn, Bagatochastotni koly`vannya nelinijny`x sy`stem

A. M. Samoilenko, R. I. Petrishyn, Matematy`chni aspekty` teoriyi nelinijny`x koly`van`

I. A. Lukovsky, V. A. Trocenko, V. I. Usyukyn, ``Vzay`modejstvy`e tonkostennyx uprugy`x elementov s zhy`dkost`yu v podvy`zhnyx polostyax, Kyiv: Nauk. dumka, 239 c. (1989)

Published
11.10.2021
How to Cite
Lukovsky, I. A., A. G. Mazko, and A. N. Timokha. “Review of Researches on Mathematical Problems of Mechanics and Control Theory at Institute of Mathematics NAS of Ukraine”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 73, no. 10, Oct. 2021, pp. 1301-16, doi:10.37863/umzh.v73i10.6704.
Section
Research articles