To the 100th birthday of outstanding Ukrainian scientist in the field of gyroscopy Volodymyr Mykolayovych Koshlyakov (21.12.1922–16.02.2009).

  • I. O. Lukovs’kyi
  • V. L. Makarov
  • O. M. Tymokha
  • V. V. Novyts’kyi

References

.
Published
11.04.2023
How to Cite
Lukovs’kyi, I. O., V. L. Makarov, O. M. Tymokha, and V. V. Novyts’kyi. “To the 100th Birthday of Outstanding Ukrainian Scientist in the Field of Gyroscopy Volodymyr Mykolayovych Koshlyakov (21.12.1922–16.02.2009).”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 75, no. 3, Apr. 2023, pp. 430–432, doi:10.37863/umzh.v75i3.7410.
Section
Anniversaries