On the 100th birthday of Major Pylypovych Timan (30.08.1923 – 19.09.2019)

  • O. M. Timokha
  • V. P. Motornyi
  • I. O. Shevchuk
  • S. B. Vakarchuk
  • P. V. Zaderei
  • V. O. Kofanov
  • N. V. Parfinovych
  • A. S. Romanyuk
  • A. S. Serdyuk
  • I. V. Sokolenko

Abstract

  

References

-
Published
30.08.2023
How to Cite
Timokha, O. M., V. P. Motornyi, I. O. Shevchuk, S. B. Vakarchuk, P. V. Zaderei, V. O. Kofanov, N. V. Parfinovych, A. S. Romanyuk, A. S. Serdyuk, and I. V. Sokolenko. “On the 100th Birthday of Major Pylypovych Timan (30.08.1923 – 19.09.2019)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 75, no. 8, Aug. 2023, pp. 1149 -52, doi:10.3842/umzh.v75i8.7677.
Section
Anniversaries