Volodymyr Semenovych Korolyuk (on his 90th birthday)

  • N. S. Bratiichuk
  • D. V. Gusak
  • I. N. Kovalenko
  • I. O. Lukovsky
  • V. L. Makarov
  • I. V. Samoilenko
  • A. M. Samoilenko
Published
25.08.2015
How to Cite
Bratiichuk, N. S., D. V. Gusak, I. N. Kovalenko, I. O. Lukovsky, V. L. Makarov, I. V. Samoilenko, and A. M. Samoilenko. “Volodymyr Semenovych Korolyuk (on His 90th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 67, no. 8, Aug. 2015, pp. 1151-2, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2053.
Section
Anniversaries