Volodymyr Leonidovych Makarov (on his 70th birthday)

  • V. S. Korolyuk
  • I. O. Lukovsky
  • A. M. Samoilenko
Published
25.08.2011
How to Cite
Korolyuk, V. S., I. O. Lukovsky, and A. M. Samoilenko. “Volodymyr Leonidovych Makarov (on His 70th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 63, no. 8, Aug. 2011, pp. 1135-6, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/2790.
Section
Anniversaries