Oleksii Mykolajovych Boholyubov (on His 90th Birthday)

  • V. N. Koshlyakov
  • Yu. A. Mitropolskiy
  • A. M. Samoilenko
  • V. M. Urbansky
Published
25.03.2001
How to Cite
Koshlyakov, V. N., Y. A. Mitropolskiy, A. M. Samoilenko, and V. M. Urbansky. “Oleksii Mykolajovych Boholyubov (on His 90th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 53, no. 3, Mar. 2001, pp. 294-5, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4251.
Section
Research articles