Igor Volodymyrovych Skrypnik (On His 60th Birthday)

 • Yu. M. Berezansky
 • G. S. Kit
 • A. A. Kovalevskii
 • A. M. Kovalev
 • N. P. Korneichuk
 • V. S. Korolyuk
 • I. O. Lukovsky
 • Yu. A. Mitropolskiy
 • O. Ya. Savchenko
 • A. M. Samoilenko
 • P. V. Kharlamov
 • E. Ya. Khruslov Физ.-техн. ин-т низких температур НАН Украины, Харьков
Published
25.11.2000
How to Cite
Berezansky, Y. M., G. S. Kit, A. A. Kovalevskii, A. M. Kovalev, N. P. Korneichuk, V. S. Korolyuk, I. O. Lukovsky, Y. A. Mitropolskiy, O. Y. Savchenko, A. M. Samoilenko, P. V. Kharlamov, and E. Y. Khruslov. “Igor Volodymyrovych Skrypnik (On His 60th Birthday)”. Ukrains’kyi Matematychnyi Zhurnal, Vol. 52, no. 11, Nov. 2000, pp. 1443-5, https://umj.imath.kiev.ua/index.php/umj/article/view/4551.
Section
Anniversaries